Programy lojalnościowe dla ecommerce – edrone.me

Programy lojalnościowe


Funkcjonalność pozwala na propagowanie programu lojalnościowego oraz wynagradzanie klientów, którzy przekroczą kolejne progi kwotowe, uprawniające do uzyskania rabatu lub innych benefitów. W podziękowaniu za zakup poinformujemy Twojego klienta o Twoim programie lojalnościowym, poinformujemy go o tym o ile powinien zwiększyć wartość zakupów, aby otrzymać benefit. Po osiągnięciu danego poziomu Twój klient otrzyma podziękowanie wraz z nagrodą oraz informacją o kolejnym progu i pozostałej kwocie, jaką musi wydać, aby uzyskać kolejny benefit.


Załóż konto
edrone crm scieżka zakupu

Dlaczego warto mieć program lojalnościowy w e-commerce?

Programy lojalnościowe to przemyślana strategia marketingowa, ukierunkowana zarówno na zbudowanie silnej więzi z najważniejszymi klientami, jak i na podtrzymanie relacji z dotychczasowymi klientami. Dzięki nim możesz okazać klientom, że pamiętasz o nich oraz, że ich aktywności w Twoim sklepie jest dla Ciebie ważna. Poprzez lojalizację klientów, możesz przyczynić się do zwiększenia poziomu sprzedaży danego produktu lub usługi, przy czym koszt pozyskania klienta pozostaje na niższym poziomie, niż przy tradycyjnych kampaniach reklamowych. Wprowadzenie programu lojalnościowego do eCommerce jest szczególnie atrakcyjne ze względu na niski koszt wdrożenia w stosunku do programów lojalnościowych, które znamy ze świata offline.

Stwórz program lojalnościowy w edrone!

Program lojalnościowy edrone opieramy na kilku progach. Najpierw definiujesz ile poziomów wynagradzania chcemy stworzyć (maksymalnie 4) oraz jaka wartość portfela (łącznej kwoty zakupów) uprawnia klientów do odbioru kolejnych nagród: np. 300, 1000, 2000 zł. Następnie, przygotowany szablon graficzny uzupełniasz o pola dynamicznych elementów, automatycznie przypisywane dla każdego klienta osobiście na bazie jego aktywności. Jako dynamiczne treści możesz wyznaczyć: pozostałą kwotę uprawniającą do uzyskania rabatu, łączną kwotę zakupów, zakupione produkty, kwotę danego poziomu wynagradzania, propozycje innych produktów, cz też rekomendacje produktowe. Każdy próg składa się z wiadomości zachęcającej do jego osiągnięcia wraz z informacja o brakującej kwocie oraz wiadomości o przyznanej nagrodzie. Doceń swoich klientów udostępniając im program lojalnościowy edrone. Więcej o programach lojalnościowych piszemy na naszym blogu: https://blog.edrone.me/pl/programy-lojalnosciowe-dla-e-commerce/